Procesbeskrivelse

Danmarksmakerskabet binder en stærk bro mellem teori, produkt og virksomhed, og eventet undersøger potentialet ved virkelighedsnær undervisning.

Vi ønsker at skabe en ramme for vidensdeling og en platform for inspiration til at gribe arbejdet med virkelighedsnær undervisning an. Derfor vil alt materiale være open-source og finaleeventet livestreames, så alle interesserede kan følge med. Desuden vil forbindelsen mellem skole og virksomhed styrkes, så eleverne oplever ejerskab og gennemslagskraft ved deres arbejde. Sammen kan vi mere, end hver for sig.

Vigtige datoer

  • 3. marts: Deadline for indsendelse af en skriftlig idébeskrivelse samt en video på maksimum 4 minutter, der forklarer idéen. Indsendes til fgsmi@frsgym.dk

  • 7. marts: Finalisterne offentliggøres

  • 16. marts: Finale på Frederikssund Gymnasium