Privatlivsbetingelser

PERSONDATAPOLITIK HOS FREDERIKSSUND GYMNASIUM

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Frederikssund Gymnasium.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at modtage materiale fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, skole og telefonnummer.

Frederikssund Gymnasium indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger vores hjemmeside

- Sender os spørgsmål eller feedback


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.danmarksmakerskabet.dk er Stine Mikkelmann, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund.


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse, samt e-mailadresse indhenter vi for at kunne levere information og materiale om Danmarksmakerskabet.

Dine oplysninger vil blive slettet 3 år efter du har modtaget information og materiale, medmindre du giver tilladelse til andet.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Dandomain, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Dandomains datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til fgsmi@frsgym.dk.