Hvorfor maker?

Makerkulturen er på vej ind i uddannelsesarenaen. Særligt i folkeskolen er der stor fokus på etableringen af makerspaces for at understøtte det nye teknologiforståelsesfag.

STX-uddannelserne modtager altså snart elever, der har stiftet bekendskab med skabelsesorienteret undervisning som en integreret del af deres uddannelsesforløb. Det bliver vi nødt til at forholde os proaktivt til som ungdomsuddannelse.

Herunder kan du læse om forskellige belæg for, at vi skal tænke makerkulturen ind i STX-undervisningen.

Læs mere om praksisrettet undervisning i fremtidens gymnasium

Læs mere om Villum Fondens arbejde for at etablere makerspaces

Læs mere om den regionale udviklingsstrategi