Hvordan deltager du?

Hvis du tilmelder din klasse til Danmarksmakerskabet modtager du inspirationsmateriale og vejledning til at afvikle makerforløb indenfor din fagkombination.

Inspirationsmaterialet udvikles i et tæt samarbejde mellem erfarne gymnasielærere, Fonden for entreprenørskab og Frederikssund Erhverv.

Du skal med andre ord ikke gøre andet end at være nysgerrig på, hvordan man bringer praksisdimensionen ind i undervisninngen på STX, og så selvfølgelig være klar til at følge klassen til et brag af et event i Marts 2023, hvis jeres klasse bliver udtaget til finalen.

Læs nærmere om vigtige datoer og yderligere info i procesbeskrivelsen.

Det forventede forløb

September 2022

Inspirationsmateriale, cases og øvelser udgives.

Sep-dec 2022

Danmarksmakerskabets indledende runder.

Dec. 2022

Summit, hvor finaledeltagerne findes.

Marts 2023

Finale i Danmarksmakerskabet.