Naturgeografi C

Bautahøj og bæredygtighed


Faglige mål i fokus (naturgeografi C):

  • udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten

  • udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer

  • give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer

  • indkredse geofaglige problemstillinger og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser

  • formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder

  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag