Inspirationsmateriale til Matematik B

Bautahøj og bæredygtighed


Faglige Mål i Fokus (Matematik B),

  • håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold.

  • anvende funktionsudtryk i opstilling af matematiske modeller på baggrund af data eller viden fra andre fagområder, kunne analysere matematiske modeller, foretage simuleringer samt fremskrivninger og forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modeller.

  • demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling.

  • kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling.

Læs mere om casen her