Inspirationsmateriale til Filosofi

Dannelse, debat og demokrati


Dette inspirationsmateriale tager udgangspunkt i casen fra Frederikssunds Bibliotek. Ved at kombinere et traditionelt argumentations forløb i filosofi med et event ud af huset, som eleverne selv er med til at facilitere, opnås ejerskab og meningstilskrivelse hos eleverne. Desuden bibringer virkelighedsforankringen forhåbentlig handlingskompetence og udsyn. Der sker tit nogle nye og uventede ting, når man flytter undervisningen ud fra skolens område…

Forud for casearbejdet ligger altså primært det teoretiske arbejde, som eleverne bedes forholde sig til i arbejdet med at skabe eventet.

Læs mere om casen her