Inspirationsmateriale til Dansk

Undervisningskoncept om klima og biodiversitet?


Casen fra Anlægsgartner Gottlieb fordrer et undervisningskoncept for grundskolen, der lægger op til at arbejde med klima og bæredygtighed. Dette inspirationsmateriale tager udgangspunkt i et brobygningsforløb med udskolingen på en lokal folkeskole og selve arbejdet med casen er en isoleret del af et større forløb, der inkluderer værklæsning og formidling.

Forløbet kan altså skaleres op og ned alt efter hvor meget tid du har til rådighed. Hvis du tager hele forløbet kan klassen få læst et nyere tids værk (Jeg har valgt Silja Henderson “1.7 tipping point”. Gladiator. 2018), samt få tjekket et par kanonforfattere fra romantikken af. Indtænkt i forløbet er desuden en analyserende artikel.

Afklar på forhånd, rammen for konceptet -Er det en enkelt øvelse, et undervisningsforløb, en aktivitet eller andet? Dette materiale tager udgangspunkt i, at eleverne skal designe en undervisningsaktivitet for udskolingselever indenfor temaet litteratur og natur.

Læs hele casen her