Undersøg

Fasen: Her skal udfordringen undersøges fra mange forskelllige vinkler. Undersøgelser lægger grundlag for alt det efterfølgende arbejde med ideudviklingen.

Øvelser: f.eks. faglitteratur, hjemmesider, kvantitative spørgeskemaer, fagligt loop, interviews og observationer.

Outcome: Gruppen har indsamlet både kvalitativ og kvantitativ data om problemet fra mange vinkler.

Inspiration til øvelser

Øvelsen i denne fase er dataindsamling. Overvej hvor meget du ønsker at understøtte elevernes dataindsamling. Ønsker du at hjælpe eleverne på vej, er der her nogle bud på, hvad du kan forberede:

  • Linksamling til artikler, film, etc. om temaet og/eller problemstillingen

  • Et virksomhedsbesøg eller online møde med en vidensperson

  • En liste med relevante organisationer, som eleverne kan læse om og evt. tage kontakt til

  • Links til datasider som fx Danmarksstatistik https://www.dst.dk/da/


Tip: Du kan indsætte ovenstående eller beskrive fasens øvelse/opgave i det redigerbare PowerPoint herunder.