Test

Fasen: Man tester hele tiden i en designproces - både ideer, modeller og præstationsmåder. Den respons gruppen får skal inkorporeres i ideen, så den bliver bedre. Det kaldes et arbejde iterativt (cirkulært).

Øvelser: f.eks. feedback, spørgeskemaer, brugertest, brugerobservationer, pitch.

Outcome: Gruppen har testet sin ide eller løsning på en målgruppe, studeret responsen og tilrettet løsningen efter den.

Inspiration til øvelser