Design

Fasen: Nu skal ideen designes og blive til en løsning på den udfordring, der startede processen. I denne fase skal selve processen også planlæges - dvs. hvordan kommer gruppen i mål med projektet.

Øvelser: F.eks. skitser, målfaste tegninger, mock-ups, flow charts, SCRUM-modeller.

Outcome: Gruppen har visualiseret deres løsning og uddelegeret arbejdsopgaver, så der ligger en plan for, hvordan de kommer i mål.

Tre bud på øvelser