Hvordan får vi unge til at bede om hjælp?

Hvordan får vi gjort unge i aldersgruppen 14 til 20 år opmærksomme på, at det er ok at spørge om hjælp, hvis de har problemer med mistrivsel, kriminalitet, misbrug, psykiske lidelser eller lignende?

Baggrund for problemstillingen

Som ung i dag står man over for en hel masse valg og udfordringer, man skal tage stilling til gennem hele sit ungdomsliv. Nogle af de valg man tager eller nogle af de problemer, man render ind i gør, at man i løbet af sit ungdomsliv kommer til at befinde sig i situationer, man ikke kan klare selv, og som man må have hjælp til. Det kan være situationer, der har med mistrivsel, kriminalitet, misbrug eller lignende at gøre.

Vi kan se, at tendensen er den, at flere og flere unge finder det svært at henvende sig til en voksen i form af en vejleder, en rådgiver, en kontaktlærer eller lignende, når de står med udfordringer i deres liv, og det ser vi som en væsentlig udfordring for samtidige og kommende ungdomsårgange.


Så hvordan får vi gjort unge i aldersgruppen 14 til 20 år opmærksomme på, at det er ok at spørge om hjælp, hvis de har problemer med mistrivsel, kriminalitet, misbrug, psykiske lidelser eller lignende?

Hvordan får vi gjort det normalt for unge at spørge om hjælp, så det ikke er så tabubelagt?


Hvordan får vi udbredt viden om de tilbud, der er for målgruppen i forhold til at få hjælp?

Hvordan får skabt en kultur, hvor det er normalt at hjælpe hinanden, bede om hjælp og bede om hjælp til andre via 3. part (altså eksempelvis som ven eller veninde at pege på, at en af ens nærmeste har det svært)?

Benspænd

Vi søger ikke en specifik produkttype, men derimod et produkt, der rammer den specifikke målgruppe, I vælger at beskæftige jer med. Det kan altså både være trykte kampagner, film, podcast, metodetilgange, arbejdsfilosofier, eller hvad I nu finder relevant at arbejde med i forhold til den specifikke målgruppe.

Den målgruppe vi beskæftiger os med, er forholdsvis bred, da den strækker sig fra udskolingen, nærmere betegnet fra 7. klasse, og op til udgangen af ungdomsuddannelserne – altså jer selv.

I skal forholde jer til et eller flere verdensmål.

Virksomheden

Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse arbejder dels med at øge trivslen blandt børn og unge i Frederikssund Kommune, primært i deres skole- og fritidsliv, og dels med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i kommunen. Grunden til det giver mening at arbejde med trivsel og kriminalitetsforebyggelse i samme moment er, at når mennesker trives og har det godt, så er der mindre sandsynlighed for, at de går ud og udøver bevidste kriminelle handlinger. Så når vi arbejder med at øge trivslen blandt børn og unge i kommunen, så arbejder vi samtidig kriminalpræventivt, og vi får et godt fundament for at fokusere de andre aspekter af det kriminalitetsforebyggende arbejde, så det rammer de rigtige personer.

Yderligere info

Sammenlægningen af Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner skabte i januar 2007 den nye Frederikssund Kommune. Kommunen har en høj erhvervsfrekvens, en lav ledighed og et varieret erhvervsliv.

Arealmæssigt er Frederikssund Kommune den næststørste i Nordsjælland, og giver med sine landskaber let adgang til kyst og natur.

Med en beliggenhed en times kørsel fra København er Frederikssund Kommune en attraktiv bosætningskommune.

Visionen er at kommunen skal være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret del af Hovedstadsregionen, og et centrum for udvikling af spændende bo-områder og erhvervsudvikling.

Kommunen i tal

  • Indbyggertal pr. 1. januar 2020: 45.228

  • Arbejdsstyrken: 23.029

  • Antal km2: 248,63

  • Kirkeskat: 0,96 %

  • Kommunal skatteprocent: 25,8 %

  • Sundhedsbidrag: 5,00 %

  • Kommunal dækningsafgift: 0,00 ‰

  • Kommunal grundskyld: 32,5 ‰

Se nærmere på: https://www.frederikssund.dk/