Fremtidens energibærer

Forestil jer at I skal rådgive den danske regering:

Hvordan skal vi lagre energi, så det kan lagres over (længere) tid og transporteres til steder hvor vi skal bruge energien?

Hvordan sikrer vi at transportsektoren (biler, lastbiler, flytransport, skibe) også kan skifte til “grøn” energi?

Baggrund for problemstillingen


Klimaet er under pres. Den globale opvarmning er en realitet og det er tvingende nødvendigt, at vi tager de udfordringer alvorligt, som vi dagligt kan se omkring os. Den grønne omstilling er i fuld gang. Og det handler i høj grad om energi.

Energi er altså en af de helt store udfordringer. Der er mange problemstillinger vi mangler løsninger på. Og mange spørgsmål vi endnu ikke kan give gode svar på. Her kommer nogle af dem:

Hvordan bliver vi de fossile brændstoffer kvit? Hvilke alternativer er der til fossile brændstoffer og hvordan sikrer vi, at de alternativer kan levere al den energi, vi har brug for? Hvordan kan vi gemme energi fra fx sol og vind, så der er energi nok hele året og på en stille og grå dag?

Benspænd


Forestil jer at I skal rådgive den danske regering. Kom med et bud på løsninger til følgende spørgsmål:

Hvordan skal vi lagre energi, så det kan lagres over (længere) tid og transporteres til steder hvor vi skal bruge energien?

Hvordan sikrer vi at transportsektoren (biler, lastbiler, flytransport, skibe) også kan skifte til “grøn” energi?


Yderligere info

Ole Stahl

Career Events and Partnerships

oes@topsoe.com