Den unge målgruppe

I bedes komme med idéer til og bud på udstillingsformater, aktiviteter, formidlingsformer og kommunikationsformer på museet, som kan ramme og tiltrække en ung målgruppe.

Baggrund for problemstillingen

Willumsens Museum er en offentligt kunstmuseum og derfor ønsker vi også at være et sted, hvor alle uanset baggrund, alder eller lignende har lyst til at komme. Derfor arbejder for at have et bredt udvalg af tilbud, så alle føler sig velkomne. Dog er største delen af museets besøgende i den lidt ældre del af befolkningen. Det vil vi gerne lave om på.


Benspænd

Drømmeløsningen: At få inputs og idéer til arrangementer, aktiviteter, udstillingsformater, kommunikationsformer, der er målrettet den unge målgruppe og meget gerne forslag, der giver mulighed for varige udviklingsmuligheder for museets tilbud til denne og målgruppe. Og også gerne muligheder og kontaktflader og samarbejdsmåder, der vil gøre det muligt at arbejde videre med nye tilbud fremover.

Begrænsninger

Fordi Willumsens Museum er statsanerkendt betyder det også at museet er underlagt museumsloven. Det betyder blandt andet at museet er forpligtet til at bevare samlingen for alt evighed. En samling af kunstværker kræver både høj sikkerhed mod tyveri og hærværk. Fordi kunstværkerne men også stor styring af indeklima, lysforhold og minimering af risiko for skader på værkerne, da mange af kunstværkerne er gamle og ikke tåler dagslys og store udsving i luftfugtighed og temperatur. Der er derfor altid en række begrænsninger for, hvor kunstværkerne kan udstilles og hvilke aktiviteter man kan lave på et kunstmuseum. Derudover ligger det også museet på sinde at skabe aktiviteter mv., der er stærkt knyttet til det kunstneriske område og derved arbejde med kunsten som udgangspunkt, fordi vi ønsker at udfolde, det, der gør museet noget særligt så det ikke blot kommer til at gentage eller ligne alle andre steder i Danmark.


Virksomheden

Willumsens Museum ligger i Frederikssund og er et såkaldt enkeltkunstner museum med statsanerkendelse. Willumsens Museum opstod på baggrund af et gavebrev fra kunstneren J.F. Willumsen (1863-1958), hvor i han i 1947 donerede hele sin samling af egne værker, forarbejder, breve, skitser, fotografer og private samling af ældre kunst til den danske stat. Det er på baggrund af dette gavebrev at Willumsens Museum åbnede i 1957. Museets samling danner afsæt for alle udstillinger og aktiviteter som museet producerer og kan tages i mange forskellige retninger og fortolkninger. For eksempel har museet en lang tradition for at lave dialogudstillinger, hvor én eller flere kunstnere inviteres til at udstille, eller kunstnerkuraterede udstillinger, hvor nulevende samtidskunstnere laver udstillinger. Museet er derfor meget mere end fortællingen om én kunstner, men ønsker at være et sted for store levende kunstoplevelser og om den kunstneriske proces.


Yderligere info

Se mere om Willumsens museum

Kontaktperson: Museumsinspektør Louise Bugge Jacobsen

lbjac@frederikssund.dk