At gøre en forskel for et andet menneske

At arbejde i Døgnplejen er at gøre en konkret forskel for et andet menneske – men hvad vil det sige?

Hvilke kompetencer bruger man – både fagligt og personligt?

Vi vil gerne høre, hvad I tænker om, hvordan det er at arbejde med ældrepleje med udgangspunkt i Frederikssund Kommunes Døgnpleje. Formålet med udfordringen er at give unge et indblik i, hvad det vil sige at arbejde på ældreområdet.

Baggrund for problemstillingen

Vores medarbejdere i Døgnplejen har en vigtig rolle i at bidrage til den enkelte borgers trivsel og livskvalitet, både på den korte og på den lange bane.

Foruden hjælp og pleje i hverdagen kan et besøg fra Døgnplejen have stor betydning for borgerens funktionsniveau i hverdagen både fysisk og mentalt. Nogle af vores borgere oplever måske en forværring af deres helbred og får sværere ved at klare dagligdagen. Her arbejder vi med at hjælpe borgeren til helt eller delvist at genvinde sit funktionsniveau, så det bliver lettere for borgeren at klare sin hverdag og fortsætte med at have et værdigt liv, til trods for svigtende helbred. Vi kalder det for den rehabiliterende tilgang.

Hvis borgeren langsomt holder op med at spise, sover dårligt eller virker forvirret, kan det være tegn på, at borgeren fejler noget. Her er det vigtigt, at vores dygtige medarbejdere ved præcist, hvad de skal kigge efter af tegn hos borgeren, og at de ved, hvordan de skal handle på det. Tit kan en indlæggelse undgås, og det er godt for borgeren.

Som medarbejder i Døgnplejen har man mange forskellige opgaver, møder alle slags mennesker, og arbejder sammen med mange forskellige fagligheder, som både gør jobbet sjovt og fagligt udfordrende på samme tid.

Derudover er det et område, hvor der altid er behov for medarbejdere. Der er stort set garanti for job, som det ser ud nu, og der er muligheder for at videreuddanne sig i det tempo, man gerne vil.

Benspænd

I skal forholde jer til et eller flere verdensmål.


Virksomheden

Døgnplejen i Frederikssund Kommune leverer personlig pleje og praktisk hjælp i borgernes eget hjem (hjemmehjælp). Det kan eksempelvis være at hjælpe med rengøring i hjemmet, eller hjælpe borgeren med at tage et bad om morgenen.

Udover personlig pleje og praktisk hjælp, leverer Døgnplejen også sygepleje. Det kan eksempelvis være at hjælpe borgeren med at tage medicin, eller skifte borgerens forbinding i forbindelse med behandling af et sår.

Døgnplejen består af godt 300 sundhedsmedarbejdere lige fra ufaglærte og terapeuter til SOSU’er og sygeplejersker.

Vores vision i Frederikssund Kommune er både at give borgerne omsorg og pleje i høj kvalitet, som kan styrke dem i deres mulighed for at klare sig selv i eget hjem, og skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere gennem et højt fagligt niveau.

Yderligere info

Læs mere om Døgnplejen her https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og- pleje/personlig-og-praktisk-hjaelp/Doegnplejen

SUNDHED OG UDDANNELSE

Torvet 2

3600 Frederikssund

KONTAKTINFORMATION

Leder af Døgnplejen i Frederikssund Kommune Karina Buhl

kbuhl@frederikssund.dk